Seneste indlæg

aktiegevinst.dk

Hvad Er Aktieafkast?

Billede: Pixabay

Hvad er aktieafkast? Et aktieafkast er det, som du har tjent eller tabt ved en investering i aktier. Afkastet viser her, hvor god en investering har været ved at vise, hvad du har tjent på det investeret beløb.

Aktieafkast er dog ikke det samme som udbytte. Det er derfor vigtigt, at man ikke forveksler disse to begreber med hinanden. For de viser ikke det samme.

Forstå dit aktieafkast

Når der er tale om et aktieafkast, så viser det, hvor god din investering i en given aktie har været. Aktieafkastet er i bund og grund den vigtigste faktor, som du skal se på, når du skal vurdere, om din investering har været god eller dårlig.

Afkastet kommer her via de kursændringer, der har fundet sted, fra du købte aktien og frem til dags dato, hvor du opgør aktieafkastet. 

Husk igen på at aktieafkast ikke er det samme som et udbytte. Udbyttet udbetales årligt, hvis der vel at mærke er overskud i den virksomhed, som du har købt aktier i - og der er vedtaget at udbetale udbytte af overskuddet.

Udbyttet er en del af afkastet. Udbyttet stammer her fra det beløb, der udbetales til dig - og ikke via kursgevinster. Udnyttet kan dermed enten kun være nul eller positivt, mens aktieafkastet også kan være negativt.

Du kan altid beregne dit aktieafkast. Det gør du på følgende måde:

((Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning) / (Indre værdi primo året) - 1) X 100 = Afkast i procent.

Aktier giver i gennemsnit et årligt afkast på 8,6%.