Seneste indlæg

aktiegevinst.dk

Hvad Er Aktier?

Billede: Pixabay

En aktie er en andel af en virksomhed, der er af virksomhedstypen aktieselskab. Ejeren af aktien, altså aktionæren, har teoretisk set ret til at være med til at bestemme i virksomheden, samt få et udbytte af dens overskud.

Hvilke rettigheder den enkelte aktionær har, afhænger af, om der er tale om en A- eller B-aktie. Der er nemlig forskel på, hvilke rettigheder disse giver den pågældende aktionær.

Forskel på A- og B-aktier

Den grundlæggende forskel på A- og B-aktier er, at du som aktionær ikke har de samme rettigheder i forhold til at stemme og have indflydelse på selve virksomhedsdriften.

A-aktier giver aktionæren mulighed for at have en højere indflydelse, da disse typisk har flere stemmerettigheder end B-aktier har det.

B-aktierne bærer mere præg af at være omsætningsaktier - altså handelsaktier, da de giver både muligheden for at få et afkast via kursgevinster og udbytte. I forhold til stemmefordelingen, så er det ikke ualmindeligt, at forskellen hedder 10:1 i A-aktiernes favør.

Aktiernes værdi afgøres her ud fra deres handelsværdi, hvis de er børsnoteret og dermed kan handles. Du kan også have aktier i virksomheder, der ikke er børsnoteret. Det er ikke et automatisk krav, at en virksomhed skal være børsnoteret, blot fordi det er et aktieselskab.

Aktier udstedes som udgangspunkt med en nominel værdi til kurs 100. Her betaler du altså 100 kr. pr. aktie. Aktiens pris kan dog være markant anderledes, når den handles på en børs. Her er det nemlig kursen, der betstemmer, hvad prisen er. Er kursen på 200, så betaler du 200 kr. for en aktie med en nominel værdi på 100 kr.

Tak for støtten

Til slut vil vi hurtigt takke avXperten for støtten de her bidraget til dette indlæg. Find et stort udvalg af elektronik på avXpertens webshop, eksempelvis et par nye Apple AirPods, eller måske et ladekabel til elbil samt utallige andre kabler og smarte gadgets.